Slash big 754b423054baee43cfb096782d15c6e8ae1af78b0ae4e6bf3fbee7d9b5586605

Članovi

Adam Atila
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Ana Petrović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ana Ratković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Ana Šokćević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Andrea Knezović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Andrea Zrno
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Andrej Tomić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dajana Ososlija
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dajana Prekodravac
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dario Brkić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Denis Krasković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Diana Mataković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Diana Ososlija
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Domagoj Šokičić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Domagoj Sušac
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dominik Vlahović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dora Bratelj
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dorian Trepić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Doris Despot
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dražen Budimir
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dražen Mesarić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dubravko Mataković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Dubravko Milinković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Đuro Adžić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Eduard Hudolin
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Goran Kujundžić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Hanibal Salvaro
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Hassan Abdelghani
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Helena Janečić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Hrvoje Duvnjak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ida Đurkić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Igor Čabraja
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Igor Loinjak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ines Matijević Cakić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Iva Muškić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ivana Daun
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ivana Karlović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Ivana Škvorčević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ivica Kurtz
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ivica Pejić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ivona Matoušek
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Jasminka Zweier
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Jelena Kovačević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josip Alebić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josipa Stojanović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josip Balić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josip Brandis
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josip Kaniža
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josip Karežić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Josip Pratnemer
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Katarina Kuric
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Krešimir Barić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Krešimir Purgar
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Kristina Marić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Krunoslav Dundović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Lana Ključarić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Leon Landeka
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Lidija Terzić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Luka Blažanović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Luka Petrak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Maja Barić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Maja Gjajić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Maja Zdelar Kovač
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Margareta Lekić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Marija Mikulić Bošnjak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marijan Sušac
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Marija Škrobo
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marin Meković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marin Topić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Mario Čaušić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marko Babić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marko Dješka
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marko Živković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Martina Livović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Matija Petrak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Mia Štark
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Mile Nekić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Miran Blažek
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Mirela Blažević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Mirna Petrović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Nikola Ivković
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Nikola Kovač
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Pavle Hegeduš
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Ratko Žaja
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Robert Fišer
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Sabina Ostojić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Sandra Vehabović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Saša Sermek
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Stanislav Marjanović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Svetlana Schmidt
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Tamara Meščić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Tamara Sekulić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Tihomir Maroević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Tihomir Matijević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Tomo Hrgota
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Valentina Damjanović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Valentina Grubačević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Vesna Gašparić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Viktorija Križanović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Vinko Vidmar
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Vjekoslav Filipović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Vlatka Škoro
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Žana Erdelji
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Zdenko Radovanić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Željka Fuderer Levak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Zlatko Kozina
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Zoran Đurkić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Zoran Šimunović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Zorica Đuranić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Kako postati član?

UVJETI I DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM U ČLANSTVO HDLU-OSIJEK

Prijem u članstvo HDLU-Osijek traje tijekom cijele godine.

Prema Statutu HDLU-Osijek, članak 10., za prijem u HDLU kandidat je dužan podnijeti pismenu molbu kojoj treba priložiti:

1. životopis
2. domovnica
3. diploma
4. portfolio

Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor HDLU na prijedlog Komisije za primanje i reviziju članstva koju imenuje Skupština. Upravni odbor nije dužan navesti razloge temeljem kojih kandidati nisu primljeni u Društvo. O svojoj odluci Upravni odbor izvješćuje na stanicama svojeg glasila te na prvoj idućoj Skupštini. Kandidati kojih zamolbe za primitak u HDLU budu odbijene mogu uputiti nove zamolbe za primanje u HDLU kad istekne godina dana od podnošenja prethodne zamolbe.

Dokumentacija potrebna za prijem u članstvo predaje se poštom (print ili CD) na adresu HDLU-Osijek, Svodvi b.b., 31000 Osijek, ili na e-mail adresu [email protected].

Godišnja članarina u iznosu od 26,54 €uplaćuje se na račun HDLU Osijek:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek, Svodovi bb, 31000 Osijek
Addiko Bank 
IBAN: HR7325000091102015843
Naznaka: Za članarinu, godina, ime, prezime