Slash big 754b423054baee43cfb096782d15c6e8ae1af78b0ae4e6bf3fbee7d9b5586605

Publikacije

Slash big 754b423054baee43cfb096782d15c6e8ae1af78b0ae4e6bf3fbee7d9b5586605

Upravna tijela HDLU Osijek

Predsjednik HDLU Osijek

Vjekoslav Filipović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Upravni odbor HDLU Osijek

Josip Pratnemer
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marko Babić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Valentina Damjanović
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Predsjednik nadzornog odbora HDLU Osijek

Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Robert Fišer
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Nadzorni odbor HDLU Osijek

Andrej Tomić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Mirela Blažević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Globe white 3fd7d433f353e646229d472331014bb70907fba3d432f5d3cab71ecbcb55cf41
Robert Fišer
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Umjetnički savjet Galerije Kazamat

Andrej Tomić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Diana Ososlija
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Igor Loinjak
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Marko Babić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Tihomir Matijević
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Voditeljica Galerije Kazamat

Diana Ososlija
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6

Predsjednik upravnog odbora HDLU Osijek

Marko Babić
Više o članu Right12 c6cab5bb1a4477895392ac7547b0979945ad9f933e408fc3643ce820a42df3f6
Slash big 754b423054baee43cfb096782d15c6e8ae1af78b0ae4e6bf3fbee7d9b5586605

Povijest

Photo 1 bb717b375101cb94592af05c38b76cf775081d97e035707af30b243f48ccf9d2