REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POTPORE ČLANOVIMA HDLU-a Osijek

Calendar69 bf4bc7235415b38c1bc8ef53678928b03dd2297c0025d04f47182dfc9afd1527 06.07.2020. Man42 ae1cb02a74a7536029db89d487ad480558c7066e2ea1ae54e2d0c9f502f76a7b

 

 

 

Ministarstvo kulture osiguralo je potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim mjerama Ministarstva kulture.

Strukovne udruge, među kojima je i HDLU Osijek, su aktivno sudjelovali u procesu definiranja kriterija, informiranja članova te evaluacije pristiglih prijava te je u vrlo kratkom vremenu dovršena cjelokupna procedura i osigurane potpore umjetnicima.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore, strukovne udruge će uplatiti sredstva svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Iznos više jednokratne potpore je 10.000 kn, a niže 5.000 kn.

Nakon uplate sredstava iz Državnog proračuna na račun HDLU-a Osijek, sredstva će biti  uplaćena članovima HDLU-a Osijek koji su se prijavili za potporu i zadovoljili uvjete.

 

POPIS ČLANOVA KOJI SU OSTVARILI POTPORU: 

MIA ŠTARK 

VINKO VIDMAR