POZIV Članovima HDLU-a Osijek za izlaganje na godišnjoj izložbi članova posvećenoj mediju crteža pod nazivom “ Crtež – emanacija duha ”

Calendar69 bf4bc7235415b38c1bc8ef53678928b03dd2297c0025d04f47182dfc9afd1527 30.10.2022. Man42 ae1cb02a74a7536029db89d487ad480558c7066e2ea1ae54e2d0c9f502f76a7b

 

 

 

Analizirajući temeljne likovne komponente umjetničkoga izraza, možemo reći kako sve počinje s točkom, nastavlja se s linijom, a svoju puninu dobiva s plohom. Iznesena misao nalikuje matematičkom razmatranju osnovnih geometrijskih pojmova koji se koriste pri izgradnji matematičkoga opisa svijeta i koje je nemoguće definirati uz pomoć onih jednostavnijih. Iz toga su razloga definiendum i definiens navedenih pojmova istovjetni te se smatraju aksiomima, odnosno temeljnim istinama koje se ne dokazuju. To su: točka, pravac i ravnina. Ove temeljne aksiome prostorne geometrije likovnim bismo rječnikom nazvali točkom, linijom i plohom. U likovnosti točka kao samostalan entitet uglavnom ne postoji (izuzev možda u divizionističkoj tehnici slikanja ili Cézannovu fasetiranju motiva) jer je uvijek uvezana u liniju, koja se kao ekvivalent pravca, sastoji od mnoštva točaka. Linije, bile konturne ili ne, oblikuju plohe (ravnine) koje organizirane u određeni raspored tvore kompoziciju, to jest skup ravnina koje definiraju vidljivost u likovnom doživljaju svijeta. Temeljni pojmovi likovnosti jasno do izražaja dolaze u mediju crteža. Izučavajući psihomotorni razvoj djeteta, psiholozi su složni u zaključku kako potreba za izražavanjem – koja se vrlo brzo počinje manifestirati kroz djetetovu želju za crtanjem – predstavlja vrlo važan aspekt čovjekova razvoja. Zašto je tome tako? Ovladati crtežom ujedno znači i ovladati doživljajem prostora i rasporeda stvari koji u njemu postoje. Još važnije aspekt pristupa okolini kroz crtež je u tome što dijete, da bi uspjelo prikazati vanjski svijet mora biti u stanju pretočiti trodimenzionalnu realnost kroz dvije dimenzije lista papira. Zbog toga je svladavanje crteža gotovo jednako važno kao i učenje jezika jer dijete kroz ova dva aspekta koji čine bit njegove duhovne dimenzije počinje razumijevati svijet u kojemu živi. Crtež se stoga može smatrati djelatnom emanacijom duha koju čovjek nikada ne može do kraja i u punom savršenstvu realizirati. S druge pak strane, crtež u svojoj ontičkoj dimenziji sadrži vlastitu metafizičku narav o kojoj piše Jadranka Damjanov i koju umjetnici uspijevaju zahvatiti crtajući i dajući liniji (ne samo onoj koja nastaje u mediju crteža) status bitne gradbene stanice umjetničkoga djela kao žive emanacije duha koji ga i kasnije nastavlja prožimati.

Članovi HDLU-a Osijek na ovogodišnjem će se izdanju revijalne godišnje izložbe moći predstaviti svojim crtežima. Iako je sama medijska orijentacija izložbe bazirana na crtež, umjetnici fenomenu crteža mogu pristupiti vrlo slobodno, nadilazeći klasičan medijski pristup i tražeći ono „crtačko“ i u drugim medijima.

Igor Loinjak

 

PRIJEDLOZI RADOVA dostavljaju se u elektronskom obliku slanjem na e-mail: [email protected], uz obavezni naslov maila: POZIV ZA GODIŠNJU IZLOŽBU 2022.

Prijedlog rada treba sadržavati:

  1. ime, prezime autora, kontakt (broj mobitela, adresa, e-mail), naziv rada, godina produkcije, tehnika/medij, dimenzije (visina x širina / trajanje), opis rada (opcionalno)
  2. opisna biografija autora
  3. vizualni materijal (do 5 fotografija u .jpeg formatu, optimalna rezolucija 300 dpi) Svaka datoteka treba biti imenovana na sljedeći način: prezime_ime_redni broj

ROKOVI: Autori dostavljaju prijedloge radova za izlaganje u digitalnom obliku na email adresu do 24. 11. 2022., do 23:59 sati. Autori dostavljaju rad odabran za izlaganje u Galeriju Kat 26. 11. 2022. od 8 do 20 sati. Povrat umjetničkih radova vršit će se u Galeriji Kat po završetku izložbe.

NAPOMENE: Na izložbi mogu sudjelovati svi članovi koji imaju podmirenu članarinu, barem zaključno s 2021. godinom. Svi članove koji nemaju mogućnost slanja putem e-maila, molimo dostaviti u Galeriju Kazamat svoje prijedloge, no prije osobne dostave prijave molimo kontaktirati osobe navedene na kraju ovog poziva.

HDLU Osijek ne preuzima obvezu produkcije i opreme umjetničkih djela. HDLU Osijek ne preuzima obvezu i trošak dostave i povrata umjetničkih djela. HDLU Osijek pridržava sva prava za korištenje predanih materijala u svrhu promidžbe Godišnje izložbe u medijima te katalogu, pozivnici, društvenim mrežama te web stranici HDLU-a Osijek.

KONTAKT OSOBA: Igor Loinjak, [email protected], 0995090166 Diana Ososlija, [email protected], 0996670887

 

Pozivamo vas na izlaganje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a Osijek "Crtež – emanacija duha'', koja je planirana 28.11.2022. godine u Galeriji Kat u Osijeku. Za sudjelovanje na Godišnjoj izložbi potrebno je dostaviti prijedlog rada (umjetnici mogu prijaviti više od jednog rada).

Poziv je otvoren do 24. studenog 2022.