JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POTPORA ČLANOVIMA HDLU-a Osijek

Calendar69 bf4bc7235415b38c1bc8ef53678928b03dd2297c0025d04f47182dfc9afd1527 27.05.2020. Man42 ae1cb02a74a7536029db89d487ad480558c7066e2ea1ae54e2d0c9f502f76a7b

 

 

 

 

 Predmet Javnoga poziva

I

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava članovima strukovnih udruga, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Korisnici potpore i osnovni kriteriji

II

Na temelju podataka i prijedloga strukovnih udruga, Ministarstvo kulture je razradilo model potpore koji će se realizirati tijekom svibnja 2020. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

III

Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

IV

Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

  • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine
  • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
  • član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
  • član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, kao niti Ministarstva kulture
  • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
  • član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625 kn
  • član nije u 2019. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Stručni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore članovima HDLU-a Osijek:

Umjetnik treba dokazati da je u 2018. i 2019. godini javno predstavio odnosno producirao i plasirao na tržište najmanje dva nova umjetnička rada, ili dva idejna arhitektonska rješenja ili dva autorska teksta za kustose, kritičare, teoretičare likovnih i vizualnih umjetnosti  (putem izložbi, festivala, predstavljanja u javnom prostoru, publikacije web stranice, galerijske prodaje, dućanske prodaje, web prodaja i sl.) putem izjave ili kataloga ili autorskog ugovora i dokaza o prihodima.

Nužni prilozi za prijavu su:

  • ispunjeni skenirani obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi / obrazac zahtjeva nalazi se na linku: https://drive.google.com/file/d/1G4VJ7vzBhyT1K8kKBK1VWLKY1-ATFKT7/view?usp=sharing
  • vlastoručno potpisana izjava o realiziranim umjetničkim radovima u 2018. i 2019. kojom dokazuju umjetničko djelovanje i pdf file kataloga ili scan autorskih ugovora
  • dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti: vlastoručno potpisana izjava pod krivičnom odgovornošću o nemogućnosti umjetničkog djelovanja uzrokovanih koronavirusom ili raskid autorskog ugovora za umjetnički projekt s klijentom zbog epidemije uzrokovane koronavirusom

 

Način prijave

V

Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi. Prijava se predaje putem online obrasca na linku: https://form.jotform.com/201353661586053

VI

Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti, ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti, kao i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

VII

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge.

VIII

Udruge će svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija – https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24365). HDLU Osijek će na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.

IX

Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskaznom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2019. godini, pri čemu će viši iznos jednokratne potpore biti dodijeljen za prihod u 2019. godini iznad 19.500 kn, a niži za prihod ispod tog iznosa.

Rok prijave

X

Rok prijave je 27. svibnja 2020. godine do ponoći. Članovi moraju ispuniti obrazac u digitalnom obliku i predati potpisan i ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore kao i svu traženu dokumentaciju.