Zorica Đuranić

Zorica Đuranić, akademska slikarica, rođena je 1952. godine u Pirotu. Diplomirala je na Fakultetu primjenjenih umjetnosti u Beogradu 1978. godine.
U Osijeku živi i radi od 1976. godine.  Članica je HDLU-a Osijek i HRV InSEA-e.
Izlagala je na skupnim izložbama u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj, samostalno u Osijeku, te na izložbama humanitarnog karaktera.
Zaposlena je u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ u Osijeku kao učiteljica likovne kulture.

Tel. 031 580-273
Mob. 091 2580273
e-mail: [email protected]