Vlatka Škoro

Vlatka Škoro rođena je 1987. godine u Osijeku. Diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Stjepana Gračana 2010. godine. Trenutno je na doktorskom studiju kiparstva na ALU u Zagrebu. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Vinkovcima i dr. Sudjelovala je na brojnim radionicama i festivalima u Zagrebu, Vinkovcima, Našicama, Puli i dr.Dobitnica je Grand Prix nagrade Erste fragmenti 2010. godine.