Vesna Gašparić

Vesna Gašparić, mag. educ. likovne kulture rođena 1985. u Podravini. Trenutno boravi i radi u Belom Manastiru.
2013. godine diplomirala na Likovnom odsjeku Umjetničke akademije u Osijeku, pod mentorstvom doc. art. Maria Čaušića. Na prvoj godini Diplomskog studija odlazi na razmjenu studenata u Pečuh , Mađarska-Faculty of Music and Visual Arts. Odmah na početku svog studija postaje korisnicom državne stipendije i kredita za nadarene studente.
2014. Postaje članicom HDLU-a, te iste godine ostvaruje umjetničku rezidenciju u Belgiji, u sklopu međunarodnog projekta GLO'ART. Dobitnica je brojnih nagrada, među značajnijima je nagrada GRAND PRIX na izložbi 24 Slavonski biennale u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Izlagala na samostalnim i brojnim skupnim izložbama, te aktivna sudionica u radionicama i projektima humanitarnog karaktera.