Valentina Grubačević

rođena 11. rujna u Osijeku, diplomirala na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, u smjeru grafike. Jedna od  osnivačica Kluba studenata umjetničke akademije Osijek preko  kojeg  je djelovala organizirajući izložbe i dr. aktivnosti. Dobitnica je Dekanove nagrade 2010. godine za uspješnost tijekom studija. Sudjelovala na nekolicini projekata, te  izlagala na skupnim  izložbama  u Osijeku, Zagrebu, Novom Sadu, Pečuhu, Bialystoku, Skopju, Sarajevu i dr. Postala član HDLU-a Osijek 2011.

Web adresa:  http://valentinagrubacevic.blogspot.com/

E- mail: [email protected]