Tomo Hrgota

Tomo Hrgota (Kakanj, BiH, 18. II. 1965), akademski slikar.

Nakon završene Škole primijenjenih umjetnosti, upisao se 1987. godine na Likovnu akademiju u Sarajevu, nastavnički smjer. Radio je punih deset godina u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj(Zabok, Novalja na Pagu, manja mjesta kod Požege i Križevaca, Bilje u Baranji). Živi i radi u Osijeku i u Kaknju.