Tihomir Maroević

Rođen 1937. godine u Rijeci, djetinjstvo proveo na Rabu. Osnovnu školu pohađao je u Rabu, a gimnaziju u Senju. Slikarstvo je studirao na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, gdje je diplomirao u klasi profesora Ive Kaline i Josipa Diminića 1966. godine. Na istoj je akademiji 1988. godine diplomirao na studiju likovne kulture stekavši stručni naslov profesora likovne kulture. Cijeli radni vijek posvetio je pedagoškom radu, kao profesor likovne kulture u Našicama od 1967. godine do mirovine u 2002. Nakon umirovljenja bavi se slikarstvom u svojim dvama atelijerima – u Rabu i u Našicama. 

Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi – samostalne na Rabu, u Našicama, Slatini, Zagrebu, Belišću, Bizovcu i Osijeku, a u skupne u Našicama, Vinkovcima, Vukovaru, Požegi, Orahovici, Osijeku, Zagrebu, Dubrovniku i dalje. Izlagao je i izvan granica Hrvatske, u Geislingenu i Steinbronu u Njemačkoj te u Pečuhu u Mađarskoj. Redovito je izlagao na Slavonskom biennalu u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Sudionik je brojnih likovnih kolonija i humanitarnih akcija. 

Radio je kao restaurator 1972. godine u Münchenu te 1972. i 1988. godine u radionici restauratora Alberta Fromma u Parsgbergu, u Njemačkoj. Dobitnik je nagrade Waldingerova salona 1997. godine.