Tamara SekulićUpravni odbor HDLU Osijek, Predsjednica upravnog odbora HDLU Osijek