Tamara Meščić

rođena 19.kolovoza 1987. Živi i radi u Osijeku. 2013. godine diplomirala na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku,smjer grafika. Na drugoj godini diplomskog studija,odlazi na razmjenu studenata u Pečuh. Bila je jedna od organizatorica aktivnosti KSUM-a, kluba studenata Umjetničke Akademije u Osijeku. Od 2012. postala članica Hrvatskog Društva Likovnih Umjetnika u Osijeku . Sudjelovala na nekoliko humanitarnim i kiparskim radionicama, te aktivno vodila likovnu radionicu „Društvo Naša djeca“.

  1. Cooltour provokacija, skupna izložba, Galerija 4, Slavonski Brod
  2. hybrid media camp, skupna izložba, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad/ Begeč
  3. 23. Slavonski biennale, skupna izložba, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
  4. GrafičaRI, skupna izložba, Galerija Mali Salon, Rijeka
  5. Vikend za kulturu, grupna izložba, Galerija Kazamat, Osijek
  6. Art lab,projekt u sklopu Međunarodnog dana muzeja, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
  7. Prostori ženske intuicije, izložba diplomskih radova, Gradske Galerije Osijek, Galerija Waldinger

Kontakt:

[email protected]