Saša Sermek

Saša Sermek, rođen 1979.  Diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Bavi se istraživanjima na području grafike, slikarstva i kiparstva. Aktivno izlaže. Voditelj je slikarskih radionica u Ernestinovu.