Sandra Vehabović

Akademska slikarica/ grafičarka i nastavnica likovne kulture u OŠ Retfala. Živi i radi u Osijeku.