Marija Mikulić Bošnjak

http://marijamikulicb.blogspot.hr/

Marija Mikulić Bošnjak rođena je 1983. godine u Slavonskom Brodu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2003. upisala je Učiteljski fakultet u Osijeku na kojemu je diplomirala 2008. Studij likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku je upisala 2006. godine te je 2011. godine stekla zvanje magistre edukacije likovne kulture. Radi u Vukovaru i Viškovcima na mjestu učiteljice likovne kulture.

 

Adresa: Naselje Vladimira Nazora 7, 31 000 Osijek / mob: 095 891 95 70 / e-mail: [email protected]