Krunoslav Dundović

https://krunoslavdundovic.com/

Rođen je 1987. u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2015. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, Diplomski studij Likovne kulture (Odsjek likovne umjetnosti, modul slikarstvo). Izlagao je na brojnim domaćim i nekoliko međunarodnih izložbi. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja među kojima su Dekanova nagrada za 2012./2013. godinu, nagrada Umjetničke akademije u Osijeku za najbolji rad na području slikarstva 2012. godine, te nagrade 1. Studentskog biennalea za video rad ,,Rekonstrukcija’’. 2013. godine sudjelovao je na drugoj Međunarodnoj radionici umjetničke grafke (IWAGO 2), a 2014. godine na jednogodišnjem umjetničko-istraživačkom projektu -,,Inovacije u umjetničkom dubokom tisku - novi postupci akvatinte’’. Od 2010. godine je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, a od kolovoza 2016. godine obnaša dužnost predsjednika Upravnog odbora istoimene udruge. U rujnu 2016. godine primljen je na stručno osposobljavanje za voditelja Sitotiskarske radionice pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Aktivno izlaže te se bavi grafikom, fotografijom, videom, slikarstvom i dizajnom.