Jelena Kovačević

Jelena Kovačević rođena je 20. travnja 1982. u Osijeku. Završila je 2000. Jezičnu gimnaziju u Osijeku, kada je upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, usmjerenje grafike, i diplomirala 2005. u klasi profesora A. Kuduza. Zaposlena je u zvanju asistenta na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.