Ivana Škvorčević

Završila preddiplomski studij likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku 2017.godine (danas Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku) i stekla naziv prvostupnice likovne kulture, univ.bacc.art. Dobitnica je dekaničine nagrade 2016. godine, druge nagrade za mlade suvremene umjetnike Zlatna lubenica u Puli i treće nagrade 2017. godine na II. Međunarodnom studentskom bijenalu za rad Vibracije registrirane u dubokom tisku. Godine 2018. postaje članicom HDLU-a Osijek. Kao umjetnica ostvarila je pet samostalnih izložbi. Sudjelovala je na brojnim grupnim izložbama i projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2020. boravi na studijskoj razmjeni na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, na slikarstvu, u klasi Reto Bollera. Iste godine diplomirala je pri Odsjeku za vizualnu i medijsku umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te stekla naziv magistrice likovne edukacije. Njezine aktivnosti vežu se uz umjetničke instalacije, prošireno slikarstvo te video i fotografiju.

 

https://skvorcevic.blogspot.com/