Dominik Vlahović

Rođen 1983. god. u Osijeku. Godine 2007. diplomirao je na ALU u Širokom Brijegu. Akademski je kipar i profesor likovne kulture.