Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek ADRESA: HDLU Osijek, Svodovi bb, 31000 Osijek Galerija Kazamat, Jagićeva 2, 31000 Osijek
Tel: +385953658684 Fax: Mail: [email protected]
Žiro-račun HR 7325000091102015843 OIB 91867998346

Predsjednik HDLU Osijek Robert Fišer 095 922 2000 [email protected]
Voditelj galerije Ivan Roth 091 752 47 12 [email protected]
Za izmjene, dopune i objavu vijesti na hdlu-osijek.hr Ana Petrović [email protected]