Rezultati natječaja za izlaganje u galeriji Kazamat u 2019.godini.

Calendar69 bf4bc7235415b38c1bc8ef53678928b03dd2297c0025d04f47182dfc9afd1527 10.07.2018. Man42 ae1cb02a74a7536029db89d487ad480558c7066e2ea1ae54e2d0c9f502f76a7b

Rezultati natječaja za izlaganje u galeriji Kazamat u 2019.godini. HDLU Osijek će odabrane programe prijaviti na natječaje za financiranje, te
će oni biti realizirani u onom obimu koliko prikupljena financijska sredstva
to budu omogućavala.

Rezultati natječaja

Galerija