Mario Matoković

Mario Matoković rođen je u Osijeku 1985. godine. Diplomirao je 2010. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, Odsjek likovne kulture, smjer grafika. Od 2010. član Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku. Dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Živi i radi  u Osijeku.

Web:  http://mariomatokovic.blogspot.com/

Mail: [email protected]