Izazovi medija danas

POZIV

članovima HDLU-a Osijek za izlaganje na godišnjoj izložbi članova posvećenoj multimediji pod nazivom „Izazovi medija danas“

„Pod pojmom „multimedija“ podrazumijeva se rad oblikovan korištenjem više medija, točnije više prijenosnika/kanalizatora umjetničke ideje. Pojam se uobičajeno koristi u području umjetnosti te pokriva umjetničke prakse kojima se njeguje više medijski pristup ne bi li se proširila lepeza tradicionalnih medija poput slikarstva, kiparstva ili grafike. Kombiniranje više medija u oblikovanje cjeline rada postalo je u posljednjih pedesetak godina dosta često te je gotovo uvijek proizlazilo iz umjetničke potrebe/želje da se određene umjetničke ideje zasnovane na klasičnom medijskom pristupu vizualno nadograde i osvježe. Kakav je odnos prema medijima i njihovom miješanju u umjetničkoj praksi danas? Koliko su mlađe generacije umjetnika „osuđene“ na multimedijski pristup i na koji ga način kombiniraju s tradicionalnim medijima? Na koji su način starije generacije umjetnika reagirale na multimedijalizaciju umjetnosti u skladu sa su-vremenim tendencijama umjetničke prakse te u odnosu na predosjećanje krize tradicionalnih medija? Pitanja su brojna, a i umjetnički odgovori na njih vrlo različiti. Izložba „Izazovi medija danas“ u tom bi kontekstu predstavila jedan od brojnih mogućih presjeka (multi)medijskoga umjetničkog propitivanja i traganja u današnjem trenutku.“

 

Kustos: Igor Loinjak

Koordinator: Vladimir Frelih

Natječaj je otvoren do 7. svibnja 2017.

Predaja je radova do 11. svibnja 2017.

Kontakt osobe: Ivan Roth 0917524712

Igor Loinjak 0995090166

Molimo članove da svoje prijave (tekst i vizualni materijal) šalju na sljedeće e-adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Napomene:

- Umjetnici se mogu prijaviti s više od jednoga rada

- HDLU Osijek i Galerija Kazamat ne snose troškove produkcije i opremanja radova

- Umjetnici koji se prijavljuju video radovima mole se da odaberu neki od sljedećih formata: HD-H264 (MPEG-4), MP4, SD-format AVI 720x576 ili MPG2

- Ako umjetnici imaju svoje medije za reprodukciju, mole se da ih ustupe na korištenje za potrebe izložbe iz tehničkih razloga