Vladimir Frelih - IMPLANT


Naziv djela Vladimira Freliha temeljen je na igri riječi, *Implant *je
zapravo aplikacija. Svojevrsna izraslina na zidu galerijske sobe. Točnije,
ne na zidu, već na infrastrukturnim dijelovima zida, vratašcima ormarića
(na koji je apliciran objekt dimenzija 100 x 125 cm) s instalacijama te na
vratima (na koji je apliciran objekt dimenzija 11 x 260 cm) u sporednu
prostoriju-skladište, čime su oni imobilizirani, odriče im se svojstvo
utilitarnosti. Prisjetimo se, kao iskaz otklona od tradicije umjetnosti
Richard Serra je sastavio listu od 100 glagola koji će mu poslužiti kao
ishodište za buduća umjetnička djela (za „strukturiranje kaosa”), a koji su
sinonimi za „oblikovati”: pa je tako 1969. predložio i glagol „to prop“
(eng.): „zatvoriti“. Kako koračamo izložbenim prostorom, objekt se mijenja.
Kontrakcija i širenje forme objekta, bijelog kvadra koji prelazi u krnju
piramidu, rezultat je pomaka u mjestu promatrača. U monokromnom ambijentu,
svojevrsnom hipervizijom povećava se njegov zapažaj.Geometrijska apstrakcija Frelihove intervencije u prostoru Galerije
Academia moderna s jedne strane može se nasloniti na Sierrine intervencije
u galerijsku sobu na način njezine negacije, primjerice ugaonom trokutnom
formom prema ideji anti-forme (*Untitled (Corner Piece)*, 1964.), no
uistinu, time što opredmećuje okolni prostor, naizgled proizlazi iz
vizualne studije Palazza dei Diamanti (Biagio Rosseti, Ferarra, 1494.) gdje
je pročelje pokriveno s 8500 piramidalnih blokova koji sugeriraju – tijekom
dnevnog ciklusa prirodne rasvjete – stalnu promjenjivost pročelja, služeći
kao prijelaz, bez fiksiranog identiteta. Gledano frontalno, *Implant* ima
format i zidni postav štafelajne slike, koja za debljinu okvira baca sjenu
na zid iza sebe. U užitku *(jouissance*, franc.) promatranja ploha čistih
(ne)boja, *nedeskriptivna* uloga-tretman boje dovodi do afirmacije čiste
plohe. Einstein pojedini prostor definira kao posljedicu jednostavnog
postavljanja koordinata unutar općeg prostora. Tako je čak i obična
nacrtana kutija konceptualno tankih, tj. ne-fizičkih, linija, dovoljna da
stvori jasno određen i odvojen prostor. Način na koji predmet (ne) zauzima
prostor, negativni prostor, korelira s nutarnjom čovjekovom prazninom koju
ništa ne može ispuniti, barem ne fizički. Frelihov* Implant *svojim
semiotičkim temeljenjem na propitivanju kognitivnih procesa i
egzemplifikaciji harmonije može se definirati kao otvoreno djelo, koje nudi
mogućnost različitih interpretacija.

*Silva Kalčić*