Sjecišta identiteta - Marija Mikulić Bošnjak

 

 

 

…Izložba Slavonski biennale, osim važnog prikaza suvremene umjetničke scene u Osijeku, ima ulogu detektiranja i promicanja mladih autora u našem gradu. Na velikoj skupnoj izložbi, koja posljednjih nekoliko godina pojačano i aktivno obuhvaća mlađe i mlade likovne stvaratelje, nova se imena redovito predstavljaju publici. Jedno je od tih imena Marija Mikulić Bošnjak, koja je od diplome na osječkoj Umjetničkoj akademiji 2012. godine vjerodostojna sudionica osječke umjetničke scene. U svom dosadašnjem radu, koji ni po čemu nije ograničen na određeni medij ili izričaj, prepoznatljiva je po sižeu i polaznoj točki: vlastitom životu i identitetima koje, kao mlada autorica i žena, kroz njega ispunjava. Sam naslov izložbe, Sjecišta identiteta, citira autoreferentno i refleksivno stvaralaštvo kroz ciklus radova sa zajedničkom konceptualnom podlogom u "postaktivističkom feminizmu" u kojem se mlada autorica pronalazi. Izložba predstavlja šest radova koji u raznim medijskim izvedbama nude jedinstvenu okosnicu pogleda i identiteta, kako autoričina vlastita na sebe kao subjekt tako i onoga izvana na nj kao objekt. U sjecištu tih pogleda stvaraju se višeslojni doživljaji onog što jesam ili možda nisam na osnovnu temu autentičnosti samodoživljaja i dekonstrukcije identiteta u tenziji osobnog i javnog prostora, kojem izložba u muzejskom prostoru inherentno pridonosi.


Valentina Radoš, iz predgovora kataloga